Prace remontowe w parafii

Od kilkunastu lat w świątyni trwają prace zarówno przy samej świątyni, jak też przy jej cennym wyposażeniu.

ARCHITEKTURA:

 • 2014–2015 częściowe odświeżenie elewacji i wymiana poszycia partii dachów z rynnami i odpływami
 • 2014 osuszenie oraz kapitalny remont wnętrz publicznej krypty z zespołem sarkofagów, urn, epitafiów oraz dwóch katakumb rodziny Krasińskich, konserwacja ołtarza i posadzek oraz krat.

MALATURY AL FRESCO SEBASTIANA ECKSTEINA

 • 2010–2017 prof. Paweł Marek Jakubowski z ASP w Warszawie z zespołem pomocników i studentów w ramach ćwiczeń terenowych i praktyk specjalistycznych tej uczelni zrealizował zaplanowany na kilkanaście lat program badawczo-konserwatorski fresków. W kolejnych sezonach wykonano prace konserwatorsko-restauratorskie przy malaturach na ścianie ołtarzowej i bocznych w prezbiterium oraz przy 5 z 8 scen cyklu w nawie głównej, równocześnie sporządzono wytyczne i zrealizowano rozbudowany program badań sondażowych i laboratoryjnych tynków, zapraw i potencjalnych malatur w całym wnętrzu świątyni, ujawniając w kilkunastu miejscach istnienie nieznanych dotąd fresków ze scenami figuralnymi (ściana zachodnia nawy głównej), elementami architektonicznymi (wokół sceny w ołtarzu wielkim i iluzjonistycznych obudowach scen w obu nawach bocznych) oraz detalami ornamentalnymi (partie belkowania i sklepień prezbiterium i nawy głównej, seria zacheuszków na filarach międzynawowych)

Po 17 latach pracy, zakonserwowano 40% zachowanych fresków i przygotowano wytyczne do odsłonięcia i restauracji kolejnych ich partii. Prace te wykonują specjaliści pod nadzorem prof. Pawła M. Jakubowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

OŁTARZE BOCZNE:

dwa neorenesansowe ołtarze boczne na zakończeniach naw bocznych wg projektu Wincentego Rakiewicza, wyk. Juliusz Faustyn Cengler z Warszawy, ufundowane w latach 1870–1883 przez hr. Ludwika Józefa Krasińskiego:

 • 2014 przeprowadzono kompleksową konserwację snycerskiej nastawy bocznej w nawie północnej.
 • 2015 dokonano częściowej wymiany pokryć dachowych nad nawami bocznymi i prezbiterium, wymieniono rynny na miedziane i zabezpieczono silnie uszkodzone przez wilgoć tynki w południowo-zachodnim narożniku murów fasady i kruchty. Jednocześnie ukończono konserwację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (dawniej w bocznym ołtarzu południowym). Samą strukturę stolarsko-snycerską tej nastawy poddano gruntowej konserwacji. Wszystkie wymienione prace wykonała firma Małgorzaty Grzesik Zawadzkiej i Błażeja Zawadzkiego z Pierzchna.

 

OBRAZY:

 • Matka Boska Różańcowa (ok. poł. XVII w., wyk. Szymon Czechowicz z Warszawy, atryb.):
 • w 2015 r. konserwowany, wyk. Małgorzata Grzesik Zawadzka i Błażej Zawadzki;
 • Matka Boska Śnieżna / Szkaplerzna (XVII , prawdopodobnie pochodzący z opactwa kanoników regularnych laterańskich w Czerwińsku):
 • w 2015 r. odnowiony przez Małgorzatę Grzesik Zawadzką i Błażeja Zawadzki;
 • Matka Boska Częstochowska (XIX/XX w.):
 • w 2015 r. konserwowany.

RZEŹBY: 

 • 2014, konserwacja zespołu posągów Króla Dawida i pary muzykujących aniołów ze szczytu wieżyczek basowych prospektu organowego.
 • FIGURY NA BRAMCE WEJŚCIOWEJ:2017, konserwacja i częściowa rekonstrukcja oryginalnej formy pary posągów śś. Jana Chrzciciela i Augustyna, wyk. zespół Marka Kossa

 

WYSTRÓJ WEWNĘTRNY: 

 • 2017, wykonano nowy zestaw dębowych drzwi wejściowych z kruchty do naw głównej i południowej.
error: Content is protected !!