Nawa Główna

Nawa główna otwarta jest do bocznych niskimi, półkoliście zamkniętymi arkadami filarowymi.

Sklepienie nawy głównej i prezbiterium wspólne, kolebkowo-krzyżowe o szwach podkreślonych pasami, dzielone jest gurtami, z ogzymsowanymi cokolikami u ich nasady. W kruchcie zachodniej oraz zakrystii i skarbcu występują sklepienia kolebkowo-krzyżowe.

Okna zamknięte odcinkowo, ujęte opaskami tynkowymi ze zwiniętymi w spirale skrajami naczółków i wolutkami bocznymi (okno w ścianie szczytowej prezbiterium z analogiczną opaską iluzjonistyczną al fresco), w ścianach wschodnich zakończeń naw bocznych głęboko rozglifione, zamknięte odcinkowo.

error: Content is protected !!