Film o historii kościoła w Krasnem

Biskup Adam Stanisław Krasiński to współtwórca Konstytucji 3 Maja. Z okazji 230. rocznicy jej uchwalenia jego sylwetkę przybliży Ks. Krzysztof Kujawa proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Krasnem. Zapraszamy!

error: Content is protected !!