SAKRAMENTY


CHRZEST


Dziecko do chrztu należy zgłosić w kancelarii parafialnej przynajmniej na 2 tygodnie przed udzieleniem sakramentu.

Potrzebne dokumenty:

• akt urodzenia dziecka (odpis)
• dowody osobiste rodziców
• wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (świadectwo ślubu )
• dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres zamieszkania)
• zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
• Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania i przyjąć Komunię św. w intencji dziecka.

Chrzestnymi nie mogą być:

• Małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego
• Młodzież nieuczęszczająca na katechizację

Do przyjęcia zadania chrzestnych mogą być dopuszczeniu ci, którzy:

1. Zostali wyznaczeni przez przyjmującego chrzest, lub jego rodziców, lub tego, kto ich zastępuje i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
2. Ukończyli 16 lat
3. Są katolikami bierzmowanymi, przyjęli już sakrament Eucharystii i prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.
4. Są wolni od jakichkolwiek kar kanonicznych
5. Nie są ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
6. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
7. Osoby niepraktykujące, małżonkowie żyjący bez ślubu kościelnego, a także młodzież nieuczęszczająca na katechizacje, nie mogą być rodzicami chrzestnymi dziecka.

• Przed chrztem rodzice i chrzestni uczestniczą w konferencji liturgicznej.

BIERZMOWANIE


Bierzmowanie przyjmują zazwyczaj uczniowie klas III gimnazjum. Kandydaci do bierzmowania spotykają się w ostatnią niedzielę miesiąca po mszy św. o 10.00.

Potrzebne dokumenty:

• metryka chrztu
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji oraz opinia katechety
• w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

• Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
• Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
• Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem, wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby było to niemożliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej.
• Świadkiem może być także inna osoba, która sama przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.

SAKRAMENT CHORYCH


“Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary niech będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.” (JK 5, 14 – 15)

Łaska, którą otrzymaliśmy przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, spływa na człowieka również w tych ciężkich dla niego chwilach. Ma przynieść nie tylko ulgę i zdrowie choremu, o co prosimy w modlitwach, ale ma przede wszystkim chorego umocnić, pomaga mu też dostrzec chrześcijańską wartość cierpienia. A jeśli choroba jest śmiertelna, ma człowieka napełnić pokojem i umocnić nadzieję spotkania z Chrystusem na progu nowego, wiecznego życia.
Przyjmujący ten sakrament powinien być w stanie łaski uświęcającej. Jeżeli jednak chory nie może się spowiadać, to sakrament Namaszczenia Chorych własną mocą odpuszcza grzechy, o ile chory pragnie dostąpić przebaczenia.

W naszej parafii chorzy odwiedzani są na wezwanie.

MAŁŻEŃSTWO


Sakrament małżeństwa - w kancelarii parafialnej:
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu (sam termin można uzgodnić wcześniej).

Potrzebne dokumenty:

• Metryka chrztu św. - ważna 6 miesięcy
• Świadectwo bierzmowania
• Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
• Dowód osobisty
• Zaświadczenie stwierdzające stan wolny z Urzędu Stanu Cywilnego - ważne 3 miesiące ( gdy zawierany jest ślub tzw. konkordatowy )
• Narzeczeni, po zgłoszeniu się w kancelarii, zobowiązani są uczestniczyć
w konferencjach poradnictwa rodzinnego, znać rok i parafię przyjęcia I Komunii św., podać imię i nazwisko, wiek oraz adres dwóch świadków ślubu.
• Pragnących zawrzeć związek małżeński, a nie mających ukończonego kursu małżeńskiego informujemy, iż taki kurs można odbyć w naszej parafii.

POGRZEB KATOLICKI


Fakt śmierci osoby wierzącej należy zgłosić w kancelarii parafialnej. Rodzina powinna ustalić datę i godzinę pogrzebu z osobą zarządzającą cmentarzem na którym ma być pochowany zmarły. W kancelarii parafialnej informując o dacie i godzinie pogrzebu należy również przedstawić Akt Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, podać kto, kiedy i jakich sakramentów udzielił osobie zmarłej przed śmiercią (zaświadczenie od kapelana szpitala). Jeżeli pogrzeb ma odbyć się poza parafią, należy fakt ten również zgłosić w kancelarii w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.
Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych – ich czas zasługiwania już się zakończył!
Google
KRASNE
RÓD KRASIŃSKICH


MAJOWE
2017r.


FATIMA
SANKTUARIUM W FATIMIE


KRASNE


ROK 2017


PEREGRYNACJA OBRAZU
PANI JASNOGÓRSKIEJ


SDM
KOŚCIÓŁ W KRASNEM
TWITTER


Przetłumacz stronę

PRZYDATNE STRONY
Pogoda
DIECEZJALNE
DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻYImieniny
Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

10/08/2014 20:57
Witamy!
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 3
· Najnowszy użytkownik: Wiesiawojt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
name